6. Hantera krisen

Kanske har ni under en händelse behov av strategisk rådgivning, hjälp med kriskommunikationen eller någon som observerar arbetet för att senare kunna utvärdera er krishantering? Vi kan stötta med:

  • Expertis inom gemensamma grunder för samverkan & ledning
  • Rådgivning till er krishanteringsorganisation
  • Kriskommunikatörer
  • Stöd inom psykosocialt omhändertagande, POSOM
  • Observatörer