Vi stöttar samhällsviktiga aktörer

Sverige och världen står mitt i en svår pandemi och samhället kraftsamlar. Combitech bidrar flera olika sätt i hanteringen av pandemin. På den här sidan delar vi med oss av några exempel.