3. Säkra kritiska processer & resurser

Alla organisationer behöver ha en förmåga att motstå störningar och att snabbt kunna återfå sin funktionalitet vid avbrott. För
att stödja din organisations kontinuitetsplanering erbjuder vi till exempel:

  • Process- & resurskartläggning
  • Business Impact Analysis (BIA)
  • Inventering av samhällsviktig verksamhet & kritiska beroenden