5. Stärk förmågan genom övning

Det är först när kunskapen prövas i faktisk hantering som förmåga uppstår. Att öva är ett bra sätt att stärka individers och organisatio-ners förmåga. Övningarna kan skräddarsys helt utifrån era behov och den grupp som ska övas. Bland annat kan vi öva scenariot höjd beredskap och krig. Vi tillhandahåller exempelvis:

  • Seminarieövningar i diskussionsform
  • Simuleringsövningar med motspel
  • Fäldövningar för praktisk hantering
  • Samverkansövningar som involverar flera samhälssektorer