2. Ta kontroll över riskerna

För att kunna nå uppsatta verksamhetsmål är det viktigt att ta kontroll över riskerna. Detta är ett tidskrävande arbete som ofta kräver specialistkunskaper. Ett väl fungerande säkerhetsskydd är en avgörande förutsättning i all samhällsviktig verksamhet. Våra experter kan bistå dig med:

  • Riskidentifiering
  • Risk- & sårbarhetsanalys
  • Säkerhetsskyddsanalys & förslag till skyddsåtgärder
  • Konsekvensanalys
  • Förmågebedömning
  • Handlingsplan & uppföljning