7. Utvärdera. Förändra. Förbättra.

Efter varje akut kris följer en fas då er organisation förväntas hantera de konsekvenser som händelsen fört med sig på kort och lång sikt, inte minst ”bilden av händelsen” som annars kan ställa till med nya problem. Slutligen höjs förmågan att hantera kriser genom en systematisk utvärderingsprocess och ett målmedvetet förbättringsarbete. Vi ger er:

  • Strategisk kriskommunikation
  • Stöd i arbetet att återgå till ordinarie verksamhet
  • Metod för incident- & händelseuppföljning
  • Metodstöd för utvärdering
  • Implementeringsplan