Managerad
säkerhetstjänst (MSS)

Hot växer och utvecklas hela tiden. Därför har vi utvecklat ett MSS-erbjudande som stärker din organisation både internt och externt. Konceptet kallas för MSS 2.0 och innehåller tre delar.