Säkerhetsskyddslagen

Den 16 maj 2018 antog riksdagen en ny säkerhetsskyddslag som började gälla den 1 april 2019. Vilka utmaningar innebär den och hur anpassar du din organisation till de nya lagkraven och regleringarna?