Cyber Defence

De elektroniska hoten blir alltmer sofistikerade. Vi erbjuder specialistrådgivning och försvar mot såväl externa som interna attacker. 

Combitech är helhetsleverantören som förenar solid försvarserfarenhet med kompetens inom Cyber Security och ny teknik på ett unikt sätt. Vår metodik är utvecklad för försvarsområdet och vi anlitas dels för oberoende specialistrådgivning kring säkerhet i kritiska system, och dels som leverantör av tjänster, koncept och skräddarsydda IT-lösningar som uppfyller höga assuranskrav.

Inom områdena Signalkontroll, Signalskydd, Telekrig/Electronic warfare och TEMPEST/RÖS erbjuder vi tjänster för bland annat analys, planering, utveckling och genomförande.

Vårt IT-säkerhetsarbete omfattar hela systemlivscykeln och inkluderar kravfångst och kravarbete för utveckling av säkra och ackrediterbara system. Vi utför också oberoende granskning av system och produkter, och utvärderar kravuppfyllnaden hos kritiska system.

Tjänsteområde/delar

 • Signalkontroll
 • Signalskydd
 • EWS/Telekrig
 • RÖS/Tempest
 • Informationssäkerhetsdeklaration ISD (auktorisation och ackrediteringar av IT-system)
 • ISO15288
 • Oberoende granskning och penetrationstester
 • Härdning
 • Kryptoteknik och support
 • Underhåll och reparation av signalskydd
 • Dokumentation och överlämningar enligt KEL
 • Försvarsmaktens krav på säkerhetsfunktioner (KSF)