Governance and compliance

Kriminell aktivitet som till exempel pengatvätt, manipulation av hårdvara och cyberbrott förebyggs på flera sätt. Till grunderna hör strikt styrning och regelefterlevnad, strukturerat revisionsarbete och hög riskmedvetenhet hos medarbetarna i din organisation.

I verksamheter som är beroende av fungerande ekonomiska flöden och trygg infrastruktur finns det inte utrymme att kompromissa med säkerheten. Dels för att kunder och omvärld ska bibehålla sitt förtroende. Dels för att det finns lagar och regelverk att förhålla sig till. Som till exempel PCI, Anti Money Laundry (AML) med flera.

Med Combitech som strategisk säkerhetspartner skapar du förutsättningar för effektivt, lönsamt och strukturerat arbete för styrning och efterlevnad. I arbetet hjälper vi dig identifiera och utvärdera såväl risker som möjligheter. Med verktyg som nulägesanalys och GAP-analyser mäter vi efterlevnad mot standarder och regelverk såsom PCI. Vi upprättar också strategier och ledningssystem som exempelvis ISO 27001.

I din verksamhet implementerar vi program för att höja säkerhetsmedvetenheten och tillföra nyckelkompetenser som saknas eller behöver förstärkas. Och givetvis planerar vi och utbildar för riskhantering och kontinuitet.

Tjänsteområde/delar

 • Säkerhetsmedvetenhet/säkerhetskultur
 • Social Engineering
 • GAP-analyser, 27001, 22301, GDPR
 • Anti Money Laundry – assessment and process
 • Fraud risk assessment
 • PCI-revisioner
 • Implementering av ledningssystem och processer
 • Strategisk styrning och ledning
 • Utbildningar
 • Kontinuitetsplanering
 • Uthyrning av CSO, CISO, DPO
 • Informationsklassificering