Krisberedskap

Naturkatastrofer. Stora olyckor. Angrepp på staten. När det civila försvaret aktiveras måste varje aktör veta sin roll och besitta de förmågor som förväntas. Combitech hjälper alla typer av verksamheter att bli förberedda.

Sju steg till framgångsrik krishantering

Vi har identifierat sju områden där vi bedömer det vara mest effektivt att sätta in åtgärder för att öka alla typer av verksamheters krishanteringsförmåga. Förslagen baseras på vår mångåriga erfarenhet från krishantering i Sverige och utomlands. Läs gärna vår fördjupande information - Sju steg till en framgångsrik krishantering.

Titta gärna på vår film om krishantering. Du får ta del av två olika scenarier för hur en verksamhet hanterar en krissituation.

Tjänsteområde/delar

 • Krisledningsmetodik och krisledningsövningar
 • Kriskommunikation och medieträning
 • Kontinuitetsplanering
 • Kris- och beredskapsplaner
 • Risk- och sårbarhetsanalyser
 • Verksamhetskartläggning och behovsanalys
 • Processledning och stöd
 • Skräddarsydda utbildningar
 • Lednings- och sambandsanalys
 • Kommunikationsstöd, till exempel Rakel och WIS
 • Utvärdering och analys efter inträffade händelser
 • Våldsprevention och självskyd
 • Resesäkerhet
 • Påverkansoperationer och desinformationskampanjer
 • Robusta och säkerhetsskyddade lokaler
 • Tjänsteman i beredskap (TiB) och Inriktnings- och samordningskontakt

Combitech kan också tillföra värdefull spetskompetens inom Civilt försvar, Säkerhetsskydd och Cyber Security. Vi erbjuder även utbildningar.