Säkerhetsskydd

Säkerhetsskydd avser skyddsåtgärder med syfte att förebygga brott mot rikets säkerhet. Till exempel spioneri, sabotage och terrorism. Combitech erbjuder kompetens och tjänster inom hela området.

Säkerhetsskydd gäller för myndigheter, bolag och andra verksamheter som berörs av säkerhetsskyddslagstiftningen. Med säkerhetsskydd avses skydd mot brott som kan hota rikets säkerhet, skydd av hemliga uppgifter som rör rikets säkerhet, samt skydd mot terrorism.

För att skapa ett väl anpassat säkerhetsskydd krävs en säkerhetsanalys som definierar de skyddsvärda områdena i verksamheten och analyserar hotbilden. Därefter bedöms behoven av tillträdesbegränsning, informationssäkerhet och säkerhetsprövning av personal. Fortlöpande utbildning av personalen och kontroll av den egna verksamheten är förutsättningar för framgångsrikt säkerhetsskyddsarbete.

Combitech har under många år arbetat med myndigheter och försvar kring alla behov kopplade till säkerhetsskydd. Vi tillämpar väldefinierade och beprövade metoder, kompletterat med branschledande laboratorie- och testresurser samt en omfattande utbildningsverksamhet. Med över 40 års erfarenhet och mer än 200 specialister på tio orter i Sverige är vi väl rustade för att bistå våra kunder med analys, planering, implementering och kontinuerligt arbete med säkerhetsskydd.

Certifieringar: EC/ITSEF, ISO/IEC 9001, 17025, 27001

Tjänsteområde/delar