Väder och informationssystem

i-MET är Combitechs koncept för väder- och informationssystem för luftfart, väg, sjöfart och militära applikationer. Systemen finns i drift på ett stort antal platser, bland annat på över 120 flygplatser.

Ett av systemen är AWOS (Automated Weather Observation System) som bidrar till flygsäkerheten för tusentals flygresenärer varje timme och minut, världen över. Med ett stort antal sensorer på flygplatsen och Combitechs systemprogramvara, analyseras väderläget på flygplatsen i realtid och rapporteras automatiskt till flygtrafikledningen samt till flygplanen via datalänk eller över radio. Genom tillhörande webbgränssnitt kan även övrig verksamhet på en flygplats ta del av väderinformationen, som till exempel fälthållningen. AWOS är skalbar och kan anpassas för både små flygplatser och stora internationella flygplatser med flera landningsbanor.

IRIS (Integrated Real-time Information System), ATIS (Automatic Terminal Information Service) och VOLMET (Meteorological Information for Aircraft in Flight) och DRIWS (Digital Runway Incursion Warning System) är exempel på andra system inom i-MET-familjen som Combitech har utvecklat för luftfarten.

Med mer än 25 års erfarenhet kring utveckling av integrerade väder- och informationssystem, i kombination med hög kompetens inom ATM, flyg och meteorologi, kan Combitech ta ett helhetsansvar för projektleveranserna. Systemlösningarna är leverantörsoberoende och kan integreras med andra leverantörers programsystem och maskinvaror. Combitech levererar också omfattande konsulttjänster inom väderområdet, där FMV är en av kunderna som under lång tid har förlitat sig på vårt specialistkunnande.

Tjänsteområde/delar

  • Systemintegration och arkitektur
  • Test och validering
  • Systemutveckling och design
  • Innovation, utveckling och utbildning
  • Flygsäkerhet och systemsäkerhet
  • Projektledning, installation och driftsättning med mera
  • Kommunikation
  • Automation