After Market Strategy

Välkommen till framtidens eftermarknadsaffär. Vad sägs om effektivare informationsförsörjning, lägre kostnader, snabbare time‐to‐market och en helt igenom attraktivare kundupplevelse? Combitech hjälper dig skapa framgång genom kunskap.

I digitaliseringens fotspår ges det allt större möjligheter att skapa och tillvarata data som genereras i bland annat din eftermarknad. Rätt utnyttjad lägger all denna data grunden för nya affärer och bättre kundrelationer. Du får med andra ord ett strategiskt underlag direkt från verkligheten som hjälper dig att omforma ditt erbjudande till att bli allt mer behovsstyrt, tjänstebaserat och digitalt. Vi talar om kunddatadriven affärsutveckling.

Combitechs experter hjälper dig ta första stegen till en långsiktigt framgångsrik eftermarknadsaffär, byggd på kunskap om kundens verkliga behov. Idag och i framtiden.

Tjänsteområde/delar

  • Vision och mål med eftermarknad
  • Strategi för service och erbjudandet
  • Strategiska val för informationsförsörjningen
  • Kunddatadriven affärsutveckling
  • Informationsarkitektur
  • Analytics med IoT och Big Data