End User Experience

När kundens relation till dina produkter alltmer byggs genom mjuka värden blir eftermarknadstjänsterna en nyckelfaktor för att förhöja helhetsupplevelsen och engagemanget.

Combitech utvecklar användarupplevelsen genom teknik, verktyg och lösningar som bygger på fyra fundament: Visualisering, Interaktivitet, Relevans och Effektivitet. Less is more, kort och gott.

Vi hjälper dig identifiera och förstå de egentliga behoven hos dina kunder och slutanvändare. Det gör att vi kan utveckla lösningar som ger din kund en effektivare och mer attraktiv användarupplevelse som i sin tur bidrar till bättre överblick, mer kunskap och ökad beslutsförmåga. Genom vårt sätt att fokusera på slutanvändaren skapar vi förutsättningar för att användaren ska vilja och kunna få tillgång till din information precis när hen vill, istället för att den trycks ut och bidrar till en sämre upplevelse av ditt varumärke. Pull, don't push!

Tjänsteområde/delar

  • Behovsanalys och effektkartläggning
  • Visualisering & interaktivitet
  • VR / AR
  • Mobilitet
  • UX, HMI
  • IoT, Big Data
  • Integration av information
  • PoC