Enterprise Risk Management

Att kontrollera risker och ta vara på möjligheter är en förutsättning för långsiktig överlevnad. Med forskningsbaserade metoder hjälper vi företag och organisationer utveckla sin riskstyrning och säkerhetskultur. 

Hur mår säkerhetskulturen i din verksamhet? Är alla risker och möjligheter kartlagda? Med forskningsbaserade metoder och ett komplett tjänsteutbud inom Enterprise Risk Management ser vi till att du får grepp om riskerna i och omkring din verksamhet. Vi arbetar enligt standarder som exempelvis ISO 31 000 och COSO/ERM, och har lång erfarenhet av ERM för både näringsliv och myndigheter.

Combitechs metoder och verktyg bygger på Bayesianska Nätverk. Med hjälp av visualiserade risk- och sårbarhetsanalyser skapar vi lättillgängliga riskanalyser som involverar alla roller och funktioner. Analyserna synliggör orsaker och orsakssammanhang, sannolikheter och konsekvenser på ett pedagogiskt och engagerande sätt. Med analyserna som grund hjälper vi dig med strategier, åtgärder och träning som stärker säkerhetskulturen och främjar den affärsmässiga utvecklingen.

Tjänsteområde/delar

 • Risk and vulnerability analysis
 • Operational risk assessment of critical business processes
 • Privacy impact assessment
 • Site security assessment
 • Risk based implementation support
 • Project risk analysis
 • Compliance risk assessment
 • Fraud risk assessment
 • Anti-money laundering – assessment and process
 • Corruption risk analysis
 • Risk Management Training