Governance and compliance

Med tydlig struktur och effektiva processer lägger du grunden till framgångsrikt säkerhetsarbete. Combitech hjälper dig hantera styrning, strategi och efterlevnad för en trygg verksamhet.

Idag är det snarare regel än undantag att verksamheter utsätts för olika typer av intrångsförsök eller attacker. Och när skadan väl är ett faktum kan följderna bli svåra. Med andra ord lönar det sig att vara proaktiv.

Med Combitech som strategisk säkerhetspartner skapar du förutsättningar för effektivt, lönsamt och strukturerat säkerhetsarbete. Vi hjälper dig utvärdera risker och möjligheter med nulägesanalys och GAP-analyser. Upprätta strategier och ledningssystem som ISO 27001. Genomföra tekniska revisioner och följa upp efterlevnad av policies, regelverk och standarder. Implementera program för att höja säkerhetsmedvetenheten internt. Tillföra nyckelkompetenser som du saknar. Och givetvis planera och utbilda för riskhantering och kontinuitet i din verksamhet.

Tjänsteområde/delar

  • Säkerhetsmedvetenhet/säkerhetskultur
  • Social Engineering
  • GAP-analyser, 27001, 22301, GDPR
  • PCI-revisioner
  • Implementering av ledningssystem och processer
  • Strategisk styrning och ledning
  • Utbildningar
  • Kontinuitetsplanering
  • Uthyrning av CSO, CISO, DPO
  • Informationsklassificering