Managed Security Services

Hoten växer och tar ständigt nya former. Därför har vi utvecklat ett MSS-erbjudande som stärker din organisation både på utsidan och på insidan. Konceptet heter MSS 2.0 och består av tre delar:

Proaktiv organisation. Strategier och planer utformas på basis av omvärldsanalys, riskanalys och identifiering av tillgångar. Organisationen utbildas för ökad medvetenhet och tränas i incidenthantering.

Effektiv övervakning. Kontinuerlig övervakning med analys och åtgärder med hjälp av Combitechs säkerhetsexperter. Tjänsten är flexibel och skalbar och bygger på ledande kompetens och teknik i framkant.

Kontinuerlig återkoppling. Incidenter, trender och omvärldsförändringar utreds, analyseras och ligger till grund för det kontinuerliga arbetet med att utveckla verksamhetens säkerhetsarbete.

Combitechs MSS 2.0 tjänst innehåller den senaste SIEM-teknologin, avancerad Threat Intelligence och en intuitiv kundportal med full visibilitet i vår High Security SOC 24/7/365.

Tjänsteområde/delar

  • SIEM
  • MSS High Security SOC 24/7/365
  • Threat Intelligence
  • Incident Response Team
  • Penetrationstest och sårbarhet
  • Teknisk och forensisk analys
  • Kundportal/Dashboard