Security awareness and training

Mer än hälften av alla säkerhetsincidenter i företag beror på felaktiga beteenden hos personalen. Beteenden som allt oftare blivit verktyg för fientliga attacker och intrång riktade mot företag och myndigheter. Ett av hoten kallas social engineering och banar väg för bedrägerier, sabotage och industrispionage.

Alla är överens om att säkerhetsmedvetenhet är en grundbult för informationssäkerhet. Trots detta investeras det mer i tekniska lösningar än i den viktigaste pusselbiten av dem alla - personalen. Det här är något som kriminella upptäckt och manipulationerna riktas allt oftare direkt mot medarbetare. Dessvärre hjälper det inte med bara en kurs för att ändra på invanda beteenden. Det behövs en kombination av förändrade attityder, modern kunskap och tydliga normer i samverkan för att stärka organisationen ända ner på individnivå.

Combitechs koncept för Säkerhetsmedvetenhet och Säkert beteende baseras på mångårig forskning och metodutveckling. Genom en strukturerad process hjälper vi dig åstadkomma förändring och uppnå effekt på kort sikt, samtidigt som vi långsiktigt bygger upp en säkerhetskultur med hög medvetenhet och anpassningsförmåga till förändrade hotbilder.

Tjänsteområde/delar

  • Säkerhetsmedvetenhet
  • Mätning av säkerhetskultur
  • Social Engineering-tester
  • Utbildningar i säkerhetsmedvetenhet