Inköp

Effektiva inköp lägger grunden till kostnadseffektiva processer, attraktiva produkter och i slutänden lönsamma affärer. Vi hjälper dig vässa företagets inköpsverksamhet med utgångspunkt från ett totalkostnadsperspektiv.

På en marknad som efterfrågar korta produktlivscykler, snabbare flöden och högre grad av kundanpassning ställs höga krav på effektivitet och precision i inköpsarbetet. Som konsekvens har även inköparens roll inom produktutveckling, konstruktion och eftermarknadsservice förändrats. Med andra ord har komplexiteten ökat dramatiskt.

Med fokus på produktlivscykeln och totalkostnaden som helhet hjälper vi dig optimera inköpsfunktionen och skapa struktur och tillförlitlighet hela vägen från strategi, mål och riktlinjer till utveckling av processer, arbetssätt och kompetens på individnivå. Och självklart stödjer vi dig taktiskt vid till exempel upphandling, förhandling och avtalsarbete.

Vi erbjuder också en metod för upphandling i konkurrenspräglad dialog enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), för att jämföra olika erbjudanden från leverantörer. Vi kallar den agilt inköp och metoden lämpar sig speciellt för inköp med en komplex behovsbild. Agilt inköp fokuserar på effekt och funktion snarare än teknik och produkter. Vinsten blir kortare tid från krav till levererad förmåga i verksamheten, samt lägre kostnader och reducerade risker.

Tjänsteområde/delar

  • Strategi- och konceptutveckling
  • Strategiskt och taktiskt inköp
  • Prototyp- och projektbaserat inköp
  • Leverantörsutvärdering
  • Kalkylering och totalkostnadsanalyser
  • Avtalsskrivning och upphandling
  • Agilt inköp
  • Konkurrenspräglad dialog