Cyber Security for IT

Hur öppnar man dörren för nya affärsmöjligheter utan att släppa in hackare och cyberbrottslingar i systemen? Combitech hjälper dig att skapa och införa system som du kan lita på.

Vägen till säker systemutveckling bygger på lagarbete där vi tillsammans med dig och dina medarbetare börjar med att kartlägga vilken säkerhet som faktiskt kommer att krävas, och vilka delar av IT-systemet som är särskilt känsliga ur säkerhets- och sekretessynpunkt. IT-system idag innebär mängder av såväl interna som externa gränssnitt och det är viktigt att ha ett strukturerat och anpassat säkerhetsarbete att luta sig mot. För att skapa sömlös och säker integration behövs även väl anpassade applikationer.

Efter grundläggande kartläggning vidtar exempelvis verksamhetsanalys, formulering av säkerhetskrav, informationskartläggning och identifiering av lagkrav. En hotanalys och säkerhetsmålsättning ligger sedan till grund för ett arbete som utmynnar i en säkerhetsarkitektur.

Combitechs process för säker utveckling är ett effektivt verktyg för att skapa cybersäkra system och produkter, och vanligtvis utbildar vi också personalen i syfte att bygga upp kunskapen och medvetenheten internt.

Tjänsteområde/delar

  • Säker utveckling
  • Säkra produkter och lösningar
  • Säkerhetstestning och verifiering
  • Utbildning och träning
  • Penetrationstest med mera
  • Säkerhetskomponenter
  • Säkra och spårbara digitala processer
  • Datasluss
  • Secure SOA