Managed Security Services

Hoten växer och tar ständigt nya former. Därför har vi utvecklat ett MSS-erbjudande som stärker din organisation både på utsidan och på insidan. Konceptet heter MSS 2.0 och består av tre delar:

PROAKTIV ORGANISATION. Strategier och planer utformas på basis av omvärldsanalys, riskanalys och identifiering av tillgångar. Organisationen utbildas för ökad medvetenhet och tränas i incidenthantering.

EFFEKTIV ÖVERVAKNING. Kontinuerlig övervakning med analys och åtgärder med hjälp av Combitechs säkerhetsexperter. Tjänsten är flexibel och skalbar och bygger på ledande kompetens och teknik i framkant.

KONTINUERLIG ÅTERKOPPLING. Incidenter, trender och omvärldsförändringar utreds, analyseras och ligger till grund för det kontinuerliga arbetet med att utveckla verksamhetens säkerhetsarbete.

Combitechs MSS 2.0 tjänst innehåller den senaste SIEM teknologin, avancerad Threat Intelligence och en intuitiv kundportal med full visibilitet i vår High Security SOC 24/7/365.

Tjänsteområde/delar

  • SIEM
  • MSS High Security SOC 24/7/365
  • Threat Intelligence
  • Incident Response Team
  • Penetrationstest och sårbarhet
  • Teknisk och forensisk analys
  • Kundportal/Dashboard